TISDAGSPUB PÅ EN HELGDAG

Senast uppdaterad 25 april 2018

Den 1 maj, den röda dagen oaktad, håller vi maj månads sedvanliga tisdagspub.
Kvickna till efter Valborg! Vila ut efter demonstrationerna!
Kontemplera intrycken av vårens frambrytande i landskapet!
Och runda av helgen och samla Eder inför den urbana arbetsveckan, på Man-in-the-Moon från kl. 17.

Välkomna!

 

ICKE BESLUTSFÖRT ÅRSMÖTE FÖR SEHV

Senast uppdaterad 01 april 2018

Årsmötet hade kallats till den 21 mars 2018 klockan 18 på TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48-50 i Bromma, medelst ett e-postutskick till sällskapets medlemmar. Till ordförande för mötet valdes sittande styrelseordförande, Lars J. Lundquist, till sekreterare för mötet valdes sekreteraren i sittande styrelse, Dag Björklund. Mötet konstaterade sig vara behörigen kallat men antalet representerade röster var för litet för att det skulle vara beslutsfört. Eftersom antalet fysiskt närvarande personer var blott fem, därav två från styrelsen, lät sig det stipulerade antalet röster inte framskaffas genom insamlade fullmakter. Sedan detta konstaterats avslutades mötet, med ambition att kalla till ett nytt möte senare i vår.

*    *    *

Rättsläget är följande: Stadgarna stipulerar att tio personer utom styrelsen skall vara närvarande; i detta antal har det varit brukligt att räkna in röster via fullmakt. I detta fall fanns tre personer utom styrelsen fysiskt närvarande. Det krävdes således ytterligare sju röster för att uppnå minimiantalet, men enligt stadgarna kan varje fysisk person bara rösta med fullmakt för en person; det fanns därför inte tillräckligt antal fysiskt närvarande för att kunna bära det antal fullmakter som hade krävts.

Ett antal medlemmar fick genom ett förbiseende sin kallelse vid en mycket sen tidpunkt, för vilket sekreteraren har framfört sitt beklagande. Dessutom saknar vi fungerande e-postadresser till ett ganska stort antal i medlemsregistret upptagna personer. Den som anser sig vara medlem och ej erhållit kallelse till mötet ombeds att kontakta styrelsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). 

Eftersom inga funktionärer kunde väljas den 21 mars, behåller de som valts på årsmötet den 5 april 2017 sina mandat tills vidare. Dock bör här påpekas, att Magnus Berencreutz, som valts in som övrig ledamot av styrelsen på årsmötet 2016 och omvalts i denna egenskap 2017, meddelat sin avgång ur styrelsen (med omedelbar verkan) den 27 februari 2018. Övriga ledamöter av styrelsen kvarstår däremot i sina befattningar.